Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Search
Not a member? Register here
Share this Article
X
Breastfeeding Positions

स्तनपान देण्याची स्थिती

(0 reviews)

स्तनपान तुमच्या बाळाला पोषण देण्याचा एक नैसर्गिक मार्ग आहे तरी, हे तुम्ही आणि तुमच्या बाळाला दोन्ही एकत्रितपणे शिकणे आवश्यक आहे. यात वेळ, संयम आणि सराव लागतो. तुमच्या बाळाला वेगवेगळ्या पद्धतीने पकडण्याचे प्रयोग.

Thursday, December 14th, 2017

स्तनपानाची स्थिती आणि जागा

स्तनपान तुमच्या बाळाला पोषण देण्याचा एक नैसर्गिक मार्ग आहे तरी, हे तुम्ही आणि तुमच्या बाळाला दोन्ही एकत्रितपणे शिकणे आवश्यक आहे असा आहार आहे. यात वेळ, संयम आणि सराव लागतो.

हळू आणि शांतपणे प्रारंभ करा

तुम्ही आणि तुमच्या बाळासाठी सर्वोत्कृष्ट काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो. यशस्वी सरावाने आणि योग्य स्थितीने यश मिळते.

स्तनपान करताना तुमच्या बाळाला कसे धरून ठेवावे?

तुम्ही स्तनपानाच्या वेगवेगळ्या स्थिती अनुभवल्यानंतर  तुम्हा दोघांसाठी सर्वात सोयीस्कर काय असेल ती तुम्हाला कळेल. प्रत्येक स्तनातून पुरेसे आणि एकसमान दुध वाहत राहण्यासाठी तुम्ही स्थिती बदलू इच्छिता. येथे प्रयत्न करण्यासाठी काही स्थिती आहेत:
पाळणा पकड
1. सरळ बसा आणि तुमच्या बाळाला कुशीवर, तुमच्या मांडीवर तुमच्या समोर ठेवा.
2. तुमच्या हातानी तुमच्या बाळाचे डोके, पाठ आणि खालच्या बाजूने आधार द्या, आणि नंतर त्याचा चेहरा तुमच्या स्तना जवळ हलवा.
3. तुमचे स्तनाग्र त्यांचे तोंड किंवा गालावर हलके फिरवा.
4. जेंव्हा तुमचे बाळ चोखणे सुरू करते, तेव्हा ते योग्यरितीने त्यांच्या तोंडात तुमचे स्तनाग्र आणि बाजूची मोकळी जागा पुरेशी घेतात याची खात्री करा.
फुटबॉल सारखे धरून
जर तुम्ही सिझेरीयन झाले असेल, छाती मोठी असेल किंवा तुम्ही जुळ्या मुलांना स्तनपान करत असाल तर ही स्थिती सर्वात उपयोगी आहे.
1. तुमच्या काखेत तुमच्या बाळाला धरुन घ्या (चित्रात ज्याप्रमाणे एक फुटबॉल खेळाडू त्यांच्या हाताखाली एक बॉल धरतो).
2. बाळाचे डोके व मान हाताने धरून ठेवा. त्यांचे पाय तुमच्या मागच्या दिशेने जाऊ द्या.
3. तुमच्या हाताला आधार देण्यासाठी एक उशी वापरा, आणि तुमचे स्तन तुमच्या बाळाच्या तोंडाच्या दिशेने नेण्यासाठी तुमच्या मोकळ्या हाताचा वापर करा.
कुशीवर पहूडलेली स्थिती
सिझेरीयन डिलिव्हरीनंतर किंवा डिलीव्हरी नंतर तुम्हाला त्रास असल्यास ही विशेषतः उपयोगी स्थिती आहे.
1. बाळाचे तोंड तुमच्या दिशेने करून, बाजूला बाळाला घेऊन एका कुशीवर पडा.
2. तुमच्या खालच्या स्तनावर तुमच्या बाळाचे डोके ठेवा.
3. जेव्हा ते तुमच्या स्तनांशी संलग्न असतात तेव्हा तुमच्या डोक्याला समर्थन देण्यासाठी तुमच्या खालच्या हाताचा वापर करा.
4. तुम्ही या स्थितीत झोपुन आहार देत नाहीत याची खात्री करा.

सार्वजनिक स्तरावर स्तनपान

एका शांत ठिकाणी स्तनपान करताना तुमचे बाळ शांत असेल आणि मोठी बालकं कमी विचलित होतील. तुमच्या बाळाला स्तनपान करवणे ही एक सामान्य आणि नैसर्गिक गोष्ट आहे आणि तुमच्या बाळाला केव्हा आणि कोठे व कुठे आवश्यक वाटेल तेव्हा ते देण्याचा तुमचा कायदेशीर अधिकार आहे. बहुतेक माता बाहेर कार्य करतात जेंव्हा त्या बाहेर असतात, तेव्हा तुमच्या बाळाला कुठे आणि कसे स्तनपान करावे  जेणेकरून त्यांना सोयीस्कर असेल. सार्वजनिक ठिकाणी स्तनपान करताना तुम्हाला  अस्वस्थ किंवा लाज वाटत असल्यास, तुमच्या खांद्यावर एक हलके मलमल झाकून लावा जेणेकरून ते तुमचे स्तन आणि बाळाला झाकून ठेवेल.

English | Tamil | Hindi | Telugu | Bengali | Marathi

Read more

Join My First 1000 Days Club

It all starts here. Expert nutrition advice for you and your baby along the first 1000 days.

  • Learn about nutrition at your own paceLearn about nutrition at your own pace
  • toolTry our tailored practical tools
  • Enjoy member only benefits and offersEnjoy member only benefits

Let's start this!

Related Content
Article Reviews

0 reviews

Search

Still haven't found
what you are looking for?

Try our new smart question engine. We'll always have something for you.