Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Search
Not a member? Register here
Share this Article
X
 Assisted Pregnancy Surrogacy

असिस्टेड प्रेग्नन्सी सरोगसी

(0 reviews)

तुम्हाला कृत्रिम पुनरुत्पादन तंत्रांचा वापर केल्यानंतरही तुम्हाला गर्भधारणा होत नसेल तर तुमचे डॉक्टर तुम्हाला सरोगसीचा सल्ला देऊ शकतात. तुम्हाला स्वतःचे बाळ हवे असेल पण स्पष्ट वैद्यकीय कारणांमुळे तुम्हाला गर्भधारणा होत नसेल किंवा पूर्ण काळ तुम्ही बाळ गर्भात राखू शकत नसाल तर सरोगसीच्या पर्यायाचा विचार करता येतो. खालील परिस्थितीमध्ये सरोगसीचा सल्ला दिला जातो : गर्भाशय नसणे, अंडे निर्माण होत नसेल किंवा रोगट अंडे असेल तर; सतत गर्भपात होणे; इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन (आयव्हीएफ) वारंवार अपयशी ठरत असेल तर आणि काही विशिष्ट वैद्यकीय परिस्थितीमध्ये.

Tuesday, December 19th, 2017

सरोगेट म्हणजे कोण?
सरोगेट म्हणजे अशी स्त्री जिने तुमचे बाळ नऊ महिने तिच्या गर्भाशयात वाढवण्याचे कबूल केले आहे. एकदा बाळ जन्माला आले की, सरोगेट कायदेशीररित्या बाळाला तुमच्या हवाली करेल आणि त्यानंतर तुम्ही बाळाची काळजी घेणारे आणि पालक व्हाल.

भारतामध्ये सरोगसीचा खर्च साधारणपणे 10-20 लाख रुपये इतका असतो. त्यामुळे या प्रक्रियेचा विचार करताना खर्चाची तरतूद करून ठेवा.

सरोगसीचे निरनिराळे प्रकार कोणते?
सरोगसीचे दोन प्रकार असतात:
पारंपरित सरोगसी : तुम्ही निरोगी अंडे तयार करण्यात सक्षम नसाल तर तुम्हाला हा पर्याय वापरायाचा सल्ला दिला जातो. पारंपरिक सरोगसीमध्ये, तुमच्या जोडीदाराचे शुक्राणु कृत्रिमरित्या वापरून सरोगेट आईला गरोदर केले जाते, त्यामुळे तुमच्या बाळाचे जनुकीय नाते तुमचा जोडीदार आणि सरोगेट यांच्याशी असेल.
गर्भधारणेची सरोगसी : गर्भधारणेच्या सरोगसीमध्ये, इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन (आयव्हीएफ) या प्रक्रियेत तुमचे अंडे तुमच्या जोडीदाराचे शुक्राणू वापरून फलित केले जाते. त्यातून निर्माण झालेला गर्भ सरोगेटच्या गर्भाशयात सोडला जातो आणि ती ते बाळ गर्भाशयात ठेवते आणि बाळाला जन्म देते. अशा प्रकारामध्ये, तुमच्या बाळाचे जनुकीय नाते तुमच्याशी आणि तुमच्या जोडीदाराशी असेल.
सरोगसीमध्ये आर्थिक व्यवहार होतात का?
सरोगेट आईबरोबर किंवा ती ज्या सरोगसी एजन्सीची असते त्यांच्याबरोबर तुम्ही काय करार करता यानुसार तुम्हाला सरोगेटला पैसे द्यावे लागू शकतात. याला व्यावसायिक सरोगसी किंवा “गर्भाशय भाड्याने घेणे” असे म्हणतात, आणि भारतामध्ये हे कायदेशीर आहे. काही स्त्रिया मात्र फक्त मूल हवे असलेल्या जोडप्यांना मदत करण्यासाठी सरोगेट आई होण्याचे मान्य करतात. याला निःस्वार्थी सरोगसी असे म्हणतात आणि त्यामध्ये पैशांची देवाणघेवाण होत नाही.
तुम्हाला गर्भधारणा होण्यात किंवा बाळ गर्भाशयात ठेवण्यात समस्या येत असेल तर सरोगसीद्वारे बाळ होण्याची शक्यता कितपत आहे याबद्दल तुमच्या डॉक्टरांना विचारा.

English | Tamil | Hindi | Telugu | Bengali | Marathi

Read more

Join My First 1000 Days Club

It all starts here. Expert nutrition advice for you and your baby along the first 1000 days.

  • Learn about nutrition at your own paceLearn about nutrition at your own pace
  • toolTry our tailored practical tools
  • Enjoy member only benefits and offersEnjoy member only benefits

Let's start this!

Related Content
Article Reviews

0 reviews

Search

Still haven't found
what you are looking for?

Try our new smart question engine. We'll always have something for you.