Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Search
Not a member? Register here
Share this Article
X
Early Pregnancy Symptoms

गर्भधारणेची प्रारंभिक लक्षणे

(0 reviews)

तुमच्या ते सर्व ऐकिवात आहेत: "त्यामुळे मी खालावले ", "इतके वाईट नाही", "मी सुरवातीपासून भुकेली होते"... काही स्त्रियांना हार्मोनल बदलां संबंधीची लहर जाणवत असते. इतरांना त्या गर्भवती असल्याचे देखील माहित नसते. गर्भधारणेच्या प्रारंभिक लक्षणांचा विविध स्त्रियांगणिक मोठ्या प्रमाणात फरक दिसून येतो. तर प्रारंभिक गर्भधारणेची लक्षणे काय आहेत?

Friday, November 17th, 2017

काही लोक म्हणतात की ते गर्भधारणेच्या वेळी ते गरोदर आहेत याची त्यांना खात्री असते, याचा विचार करून त्यांना आधीच गर्भधारणेची सर्वात पहिली  लक्षणे जाणवू लागतात. तर इतरांच्या बाबतीत ते एखाद दुसरी सकारात्मक गर्भधारणा चाचणी घेऊ शकतात- त्यांना खात्री करण्यासाठी. तुमची मासिक पाळी चुकणे आणि आजारी असल्यासारखे वाटणे ही गर्भधारणेचे सामान्य लक्षण आहेत- परंतु तुम्ही गर्भवती असल्याचे  दर्शवणाऱ्या अन्य प्रारंभिक गर्भधारणा लक्षणांचाही समावेश आहे. तुम्हाला  खालीलपैकी कोणत्याही प्रारंभिक गर्भधारणेची लक्षणे आढळून आल्यास, गर्भधारणेची घरगुती चाचणी घेणे चांगले आहे:

  • स्तनांमध्ये  बदल
  • मळमळ आणि उलटी
  • थकवा
  • थोडे रक्तस्त्रावाचे डाग किंवा पायात गोळे येणे
  • वारंवार लघवी
  • मनस्थितीत बदल
  • अन्नाची तलफ

Read more

Join My First 1000 Days Club

It all starts here. Expert nutrition advice for you and your baby along the first 1000 days.

  • Learn about nutrition at your own paceLearn about nutrition at your own pace
  • toolTry our tailored practical tools
  • Enjoy member only benefits and offersEnjoy member only benefits

Let's start this!

Related Content
Article Reviews

0 reviews

Search

Still haven't found
what you are looking for?

Try our new smart question engine. We'll always have something for you.