Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Search
Not a member? Register here
Share this Article
X
The Fifth Month of Pregnancy

गरोदरपणाचा पाचवा महिना

(0 reviews)

तुमचे गरोदरपण: 18-22 आठवडे. हा महिना बाळासाठी फिनिशिंग टचचा असतो. जर तुमहाला आतापर्यंत याचा अनुभव आला नसेल तर – पहिल्या गरोदरपणात अनेकदा असे होते – तुम्हाला बाळाच्या हालचाली जाणवतील!

Thursday, December 14th, 2017

18 आठवड्यांची गर्भवती

तुमचे बाळ आता त्याचे हात आणि पाय हलवू शकते.

तुमच्या बाळाची लांबी आता 14 सेंमी आहे आणि त्याचे वजन जवळपास 140 ग्रॅम आहे. आता ते त्याचे हात आणि पाय हलवू शकते आणि आठवडे पुढे जातात तसे या हालचाली अधिक लक्षणीय होतात. त्याच्या पातळ त्वचेतून बारीक रक्तवाहिन्या दिसू लागतात, आणि कान डोक्यापासून थोडे विलग होऊन ताठ होऊ लागलेले असतात. नसांचा विकास सुरू झालेला असतो आणि ही प्रक्रिया जन्मानंतर काही वर्षे सुरू राहील.

19 आठवड्यांची गर्भवती

तुमचे बाळ आता अधिकाधिक माणसासारखे दिसू लागते.

तुमच्या बाळाचे वजन आता 225 ग्रॅम आहे आणि त्याची लांबी फक्त 15 सेंमी आहे. हात आणि पाय हे शरीरासाठी अधिक अनुरूप होत आहेत आणि टाळूवर केस उगवायला सुरुवात झालेली असते.

गरोदरपणाच्या संपूर्ण कालावधीत बाळ अॅम्नियॉटिक अॅसिडमध्ये राहते आणि या कालावधीत त्याच्या त्वचेचे संरक्षण होण्यासाठी त्याच्या संपूर्ण शरीरावर एक मेणासारखे संरक्षक कवच तयार होते, त्याला व्हर्निक्स कॅसिओसा असे म्हणतात. सांगाड्याचे स्नायू सक्रिय होऊ लागतात – तुम्हाला पहिल्यांदा तुमच्या बाळाच्या हालचाली जाणवू लागतात, फडफडण्याच्या या जाणीवेला सेन्स ऑफ क्विकनिंग असेही म्हणतात.

20 आठवड्यांची गर्भवती

तुम्हाला आणि तुमच्या बाळाला एकमेकांची सवय होते.

तुमच्या बाळाचे वजन आता सुमारे 280 ग्रॅम आहे आणि डोक्यापासून खालपर्यंत त्याची लांबी 16 सेंमी आहे. ते अधिक सक्रिय होते आणि तुम्हाला पूर्वीच्या सौम्य थरथरींऐवजी त्याच्या लाथा आणि ढुशा जाणवतात. तुम्हाला तुमच्या बाळाची सवय होत जाते त्याप्रमाणे तुम्हाला या वर्तनातील एक ठराविक पद्धतही लक्षात येत जाते. 

21 आठवड्यांची गर्भवती

तुमच्या बाळाच्या पचनसंस्थेची आता परीक्षा आहे.

तुमच्या बाळाचे वजन आता सुमारे 310 ग्रॅम आहे आणि त्याची लांबी 17.5 सेंमी आहे. या दिवसांमध्ये बाळ अधिकाधिक अॅम्नियॉटिक द्रव गिळायला लागते आणि ते त्याच्या पचनसंस्थेसाठी चांगले असते. पचन झाल्यानंतर अॅम्नियॉटिक द्रव मेकोनियम हा काळा, चिकट पदार्थ तयार करते. हा पदार्थबाळाच्या आतड्यात जमा होतो आणि जन्मादरम्यान किंवा जन्मानंतर लगेचच बाहेर टाकला जातो.

22 आठवड्यांची गर्भवती

लक्ष द्या! आता तुम्ही काय म्हणता ते तुमचे बाळ सर्व काही ऐकू शकते!

या टप्प्याला तुमच्या बाळाचे ओठ, पापण्या आणि भुवया अधिक स्पष्ट होतात. बाळाची लांबी 20 सेंमी असते आणि वजन 450 ग्रॅम, ते आता अगदी लहानसे नवजात बाळासारखे दिसायला लागते. ओठ, पापण्या आणि भुवया अधिक स्पष्ट होतात. स्वादुपिंडांसारखे अवयव हळूहळू विकसित व्हायला लागतात. आता तुमच्या बाळाला मोठे आवाज ऐकू येतात, तुमच्या गर्भाशयाबाहेरील जगामध्ये प्रवेश करण्याची त्याची तयारी सुरू होते. त्यालासुद्धा तुमच्या हालचालींची जाणीव व्हायला लागते आणि त्याच्या मेंदूमध्ये गंध, स्वाद, श्रवण, दृष्टी आणि स्पर्श यांची केंद्रे विकसित व्हायला लागतात.

English | Tamil | Hindi | Telugu | Bengali | Marathi

Read more

Join My First 1000 Days Club

It all starts here. Expert nutrition advice for you and your baby along the first 1000 days.

  • Learn about nutrition at your own paceLearn about nutrition at your own pace
  • toolTry our tailored practical tools
  • Enjoy member only benefits and offersEnjoy member only benefits

Let's start this!

Related Content
Article Reviews

0 reviews

Search

Still haven't found
what you are looking for?

Try our new smart question engine. We'll always have something for you.